211
اتحادیه اروپا تحریم‌های مربوط به بانک تجارت و 32 شرکت کشتیرانی ایرانی ... تحریم‌ مجدد بانک ...


227
... پیش نویس لایحه کنگره شامل مفادی است که بر اساس آن اعمال مجدد تحریم‌ها علیه بانک ... بانک و ...


835
دیپلماسی ایرانی: ... عالی به منظور بررسی مجدد ... رفع تحریم بانک مرکزی با دکتر ...


581
تحریم‌ مجدد بانک ... اتحادیه اروپا تحریم‌های مربوط به بانک تجارت و 32 شرکت کشتیرانی ایرانی ...


886
... مانع اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به ... شرکت‌های ایرانی، شامل حال تحریم‌های ...


699
... با توجه به لغو تحریم ها، برای فعالیت مجدد بانک های ایرانی در ... از جمله تحریم ها ...


256
از لغو تحریم 7 الی 8 بانک ایرانی ... اروپا اظهارداشت احتمال لغو تحریم سوئیفت و اتصال مجدد بانک ...


713
سخنگوی وزارت امور خارجه تحریم مجدد یک بانک و چندین شرکت ایرانی را ... تحریم مجدد یک بانک و ...


884
... پرداخته و با توجه به غیرهسته‌ای بودن تحریم بانک‌های ایرانی نتیجه گرفته که بانک ...


232
تحریم مجدد ... بانک‌ها و شرکت ... در تحریم مجدد برخی نهادهای ایرانی را پافشاری ...


861
سخنگوی وزارت امور خارجه تحریم مجدد یک بانک و چندین شرکت ایرانی را ... تحریم مجدد یک بانک و ...


877
... پرداخته و با توجه به غیرهسته‌ای بودن تحریم بانک‌های ایرانی نتیجه گرفته که بانک ...


118
تحریم مجدد ... بانک‌ها و شرکت ... در تحریم مجدد برخی نهادهای ایرانی را پافشاری ...


679
... استفاده از مبانی حقوقی جدید، تحریم‌هایی را علیه بانک تجارت و ۳۲ شرکت کشتی‌رانی ایرانی ...


674
دانلود آهنگ جدید،دانلود آهنگ ایرانی،دانلود آلبوم ... درخواست عربستان برای تحریم مجدد ...


679
... دوباره 7 بانک و 2 شرکت ایرانی را که پیش از ... برقراری مجدد این تحریم‌ها که عملا ...


808
... پس از اثبات حقانیت بانک تجارت و لغو تحریم ... ایرانی مشمول تحریم ... تحریم مجدد ...


893
اخبار اقتصادی تحریم‌مجدد ... چندی پیش دادگاه عالی اتحادیه اروپا نام چند شرکت ایرانی و بانک ...


735
تحریم بانک های ایرانی و بانک مرکزی یک تصمیم سیاسی ... اتصال مجدد ایران به این سیستم جهانی ...


506
... این بانک های تحریم شده ... های ایرانی بمنظور اتصال مجدد به ... بانک های ایرانی در ...