977
... به پایگاه سازمان ملل متحد ... مالی در پی طراحان حمله به ... حمله تروریستی به هفته ...


772
... یک گروه تروریستی تکفیری مسوولیت حمله به پایگاه نظامی سازمان ملل در مالی را ... نام در ...


637
حمله تروریست های مسلح به هتل ... سازمان ملل در «سواره» واقع در مرکز کشور مالی ...


271
... حمله به مقر سازمان ملل ... تروریستی ... مقر سازمان ملل متحد در مالی ...


228
... حمله به پایگاه پلیس سازمان ملل در شهر تیمبوکتو در شمال کشور مالی را ... نام در خبرنامه. 03 ...


344
... سازمان ملل متحد در ... مالی هدف حمله تروریستی ... به هتلی در کشور مالی ...


804
افراد مسلح در حمله به یکی از پایگاه ... سازمان ملل در کشور مالی ... حمله تروریستی در مالی ...


924
... سازمان ملل متحد در ... حمله به پایگاه ... سازمان ملل در مالی ...


649
به گزارش «شیعه نیوز»، مقامات مالی اعلام کردند در حمله ... به یک پایگاه ... به سازمان ملل ...


149
حمله تروریستی در پایتخت مالی ... که در حمله به هتل مالی ... جهان و سازمان ملل است و به ...


504
... سازمان ملل متحد در ... حمله به پایگاه ... سازمان ملل در مالی ...


686
به گزارش «شیعه نیوز»، مقامات مالی اعلام کردند در حمله ... به یک پایگاه ... به سازمان ملل ...


428
حمله تروریستی در پایتخت مالی ... که در حمله به هتل مالی ... جهان و سازمان ملل است و به ...


774
به گزارش مشرق، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ... شاعران در ... » حمله به یک پایگاه ...


824
گروه های مسلح به پایگاه سازمان ملل در شهر کیدال واقع در شمال مالی حمله کردند.


90
... ما به شدت حمله تروریستی جدید به ... سازمان ملل حمله ... به پایگاه‌های پ.ک.ک در ...


327
... برای حمله به تروریست‌ها در ... های تروریستی در سوریه به ... در سازمان ملل با ...


848
... منابع مالی ... به این حمله تروریستی ... در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ...


607
بازار مالی; ... واکنش ایران به حمله تروریستی لندن ... خوشرو در سازمان ملل: ...


251
شماری تروریست نزدیک به یک گروه وابسته به القاعده به هتلی در پایتخت مالی حمله ... ایران در ...