207
سازمان ملل متحد. United Nations Organisation des Nations Unies Organización de las Naciones Unidas الأمم المتحدة 联合国 ...


303
ازبکستان (ازبکی: O‘zbekiston ، به سیریلیک: Узбекистан) کشوری در آسیای مرکزی و دارای مرز ...


315
سازمان ملل متحد. United Nations Organisation des Nations Unies Organización de las Naciones Unidas الأمم المتحدة 联合国 ...


100
ازبکستان (ازبکی: O‘zbekiston ، به سیریلیک: Узбекистан) کشوری در آسیای مرکزی و دارای مرز ...