508
موزه ملی آیینه‌ای از سیر تاریخی افغانستان. به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در کابل، موزه ...


532
افغانستان در پنج قرن اخیر نوشته میر محمد صدیق ... نام‌های تاریخی افغانستان; تاریخ ...


153
سیر تاریخی قانون اساسی در افغانستان . اولین قانون اساسی افغانستان : تدوین اولین قانون اساسی ...


86
افغانستان این سرزمین از لحاظ قدمت تاریخی، یکی از کهن‌ترین سرزمین‌های جهان به‌شمار می‌رود.


701
سیر تاریخی داستان‌نویسی در افغانستان. کتاب دو جلدی «امضاها» که دربرگیرنده سیر تاریخی ...


533
سیر تاریخی قانون ... در افغانستان رسم بر این است که پس از تغییر رژیم ، در همان بحبوبه ...


87
سیر تاریخی قانون اساسی در افغانستان. رسیدن به مرحلۀ تدوین قانون اساسی در یک کشور، نشانگر ...


842
سیر تاریخی سیستم بانکی در ... *بانک ملی افغانستان، اولین بانک در افغانستان.


54
سـیر تـاریـخــی وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد ...


91
ده سال پیش (می ۲۰۰۶ ) اولین مقاله تاریخی خود زیر عنوان «افغانستان امروزی در نقشه های دیروزی ...


704
ده سال پیش (می ۲۰۰۶ ) اولین مقاله تاریخی خود زیر عنوان «افغانستان امروزی در نقشه های دیروزی ...


635
گروه روزنامه های افغانستان شامل دو روزنامه پیشتاز در سطح کشور بوده و با کیفیت عالی در شهر ...


615
سیر تاریخی قدرت و رهبری در افغانستان. 7 ژوئیه 2014 - 16 تیر 1393.


697
شورای فرهنگی مهاجرین افغانستان, اخبار مهاجرین, مذهبی, فرهنگی,


62
سیر تاریخی ولایت کاپیسا (برگرفته از وبلاگ کاپیساkapisa) ولایت باستانی کاپیسا که مرکز آن ...


131
تحول درک پول در سیر اندیشه های اقتصادی ... نقش مثبت و منفی رسانه ها در افغانستان قربانعلی ...


708
سیر تاریخی مالیات در افغانستان. خرده فرشها هم باید مالیات برارزش افزوده ...


146
سیر تاریخی ... ارتش های بریتانیا و استرالیا و «اتحادیه شمال» نیروهای افغانی، افغانستان ...


649
Islam hamdel - سیر تاریخی قانون اساسی در افغانستان - قضایی - Islam hamdel


310
سیر تاریخ عزاداری‌های حسینی در افغانستان. ... در یک بررسی کلی تاریخی می‌توان سیر عزاداری در ...