720
ضریب دشواری و ضریب تمیز: ... سطح مطلوب سؤالات چهار گزینه‌ای ضریب دشواری بین 30 و 70 می باشد.


226
درصد کل آزمون شوندگانی که به یک سوال جواب درست می دهند ، ضریب دشواری ... ضریب تمیز ... و گروه ...


312
ضریب دشواری و ضریب تمیز . ... سطح مطلوب سؤالات چهار گزینه‌ای ضریب دشواری بین 30 و 70 می باشد.


19
درصد کل آزمون شوندگانی که به یک سوال جواب درست می دهند ، ضریب دشواری ... ضریب تمیز ... و گروه ...


965
وب سایت سیروس فتحی - محاسبه ضریب دشواری و ضریب تمیز سوالات امتحانی - - وب سایت سیروس فتحی


277
محاسبه ضریب دشواری. ... هر چه ضریب تمیز بزرگتر باشد قوه تمیز سوال بیشتر و هر چه این ضریب ...


513
محاسبه ی ضریب دشواری ... در واقع سوالات این نوع آزمون ها باید ضریب دشواری با مقدار زیاد و ضریب ...


395
حدود چهار ضلعی این شکل حداکثر و حداقل و دشواری ضریب تمیز را نشان می دهند .


994
ضریب دشواری. ضریب تمیز. ... هر چقدر ضریب دشواری به 5/0 و ضریب تمیز به 1 نزدیکتر باشد آن سوال ...


11
تحلیل سئوالات آزمون 1- ضریب دشواری 2- ضریب تمیز 3 ... رابطه ضریب تمیز و ضریب دشواری ...


384
علاوه بر تعیین ضریبهای دشواری و تمیز برای هر سوال، بررسی ... ضریب تمیز که با d نشان داده می ...


664
1- ضریب دشواری. 2- ضریب تمیز. ... سؤالات چهار گزینه‌ای ضریب دشواری . بین 30 و 70 . می باشد. ضریب ...


688
علوم اجتماعی - شهرستان اهر - محاسبه‌ي ضريب دشواري و ضریب تمییز سوالات امتحانی - آموزشی - پژوهشی


775
ضریب دشواری و ضریب تمیز دنیای آموزش و پدرو گواردیولا کار دشواری در انگلستان خواهد داشت ...


738
زمانی که ضریب دشواری و ضریب تمیز سوال های یک آزمون تعیین شد باید به اصلاح سوالاتی که نیاز ...


427
تست های ضریب ... پدر و پسری را که در حادثه رانندگی مجروح شده بودند، به بیمارستان می برند.پدر ...


68
زمانی که ضریب دشواری و ضریب تمیز سوال های یک آزمون تعیین شد باید به اصلاح سوالاتی که نیاز ...


645
بررسی ضریب دشواری کتب درسی/ انجام پژوهش ... تحقیق در خصوص «تمیز و پرلز» که در پژوهشگاه به ...


876
ضریب دشواری Difficulty Index . تعریف : ... ****مقادیر مطلوب ضریب تمیز 0/4 و بالاتر : سئوالات بسیار ...


666
ضریب دشواری Difficulty Index. تعریف : ... ****مقادیر مطلوب ضریب تمیز 0/4 و بالاتر : سئوالات بسیار ...