722
۱- گسل مشا- فشم به طول ۴۰۰ کیلومتر گسل فشاری مشا، گسل بزرگی است که ... ۳- گسل جنوب ری به طول ۲۰ ...


320
3- گسل جنوب ری به طول 20 کیلومتر: گسل جنوب ری - ایوانکی در جنوب تهران به طول 20 کیلومتر قرار ...


469
اين گسل با طول تقريبی 80-75 ... طول کلی گسل جنوب ری حدود 5/18 کيلومتر بوده و ادامة خاوری و ...


668
گسل شمال ری گسل ... این گسل با طول 5/16 کیلومتر در شمال و شمال غربی شهر ری قرار دارد. 7.


650
به گزارش تکناز به نقل از دنیای اقتصاد، با وجود سه گسل اصلی شمال، شرق و گسل ری در جنوب کمتر ...


987
3- گسل جنوب ری به طول 20 کیلومتر: گسل جنوب ری - ایوانکی در جنوب تهران به طول 20 کیلومتر قرار ...


612
گسل ری درجنوب تهران نیز که در صورت فعالیت پرتلفات‌ترین گسل ... 3- گسل جنوب ری به طول 20 ...


833
گسل «مشا» که حدود ۲۰۰ کیلومتر طول دارد، از گسل‌های اساسی ... در مورد گسل ری، نسبت تلفات در ...


2
1- گسل مشا- فشم به طول 400 کیلومتر: گسل فشاری مشا، گسل بزرگی است که شامل زیر شاخه ... گسل جنوب ری ...


62
شهر تهران در ۵۱ درجه و ۶ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۳۸ دقیقه طول شرقی و ... گسل مهم دیگر گسل ری است که ...


564
شهر تهران در ۵۱ درجه و ۶ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۳۸ دقیقه طول شرقی و ... گسل مهم دیگر گسل ری است که ...


985
گسل ری درجنوب ... 3- گسل جنوب ری به طول 20 کیلومتر: گسل جنوب ری - ایوانکی در جنوب تهران به طول 20 ...


518
۱ – گسل مشا فشم به طول ۴۰۰ کیلومتر : ... ۳ – گسل جنوب ری به طول ۲۰ کیلومتر:


115
انجمن جغرافیا دانشگاه آزاد واحد شهر ری - نقشه گسل های تهران ... 3 - گسل جنوب ری به طول 20 کیلومتر:


784
با وجود سه گسل اصلی شمال، شرق و گسل ری در جنوب کمتر قسمتی را می ... 3- گسل جنوب ری به طول 20 ...


931
گسل «مشا» که حدود 200 کیلومتر طول دارد از گسل های اساسی ... زلزله تهران مربوط به گسل ری باشد ...


172
... گسل مشا فشم به طول 400 کیلومتر: ... گسل جنوب ری ایوانکی در جنوب تهران به طول 20 کیلومتر قرار ...


754
این گسل از دامنه رشته کوه البرز و ارتفاعات توچال به طول ... گسل های جنوب و شمال ری شاخص ترین ...


71
- گسل جنوب ری (طول: حدود 20 کیلومتر) گسل های مشا، ری و شمال در نقشه ...


417
معدنجو - گسل و زمین لرزه ها - آشنائي با زمين‌شناسي، اكتشاف معدن و ژئوماتیک، معرفي فعالیتهای ...