912
3. ارتقاء كيفيت مراقبت در بخش هاي مختلف بيمارستاني با تاكيد بر بخش­هاي ويژه واورژانس


350
Nursing is the protection, promotion, and optimization of health and abilities, prevention of illness and injury, facilitation of healing, alleviation of suffering ...


946
Sheet1 رفاه اجتماعي فصلنامه زمين شناسي ايران نامه انجمن جمعيت شناسي ايران شيعه شناسي


195
بنا به تعريف ارائه شده در سايت كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان ...


113
خانم توکلی. مقدمه: قبل از اينکه به اهميت خانواده و پايگاه آن در تربيت اشاره کنيم ...


920
خلاصه شرح حال: در سال 1131 دیپلم تجربي را از دبیرستان خوارزمي گرفتم و نفر اول استان تهران شدم و ...


380
معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 303728 ) اخبار همايشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدقديمي ...


65
مقدمه به هستى يزدان گواهى دهيم روان را به دين آشنايى دهيم . هنگامى كه انسان دردمند و تنها ...


60
دانشگاه علوم پزشکی تبریز , دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی تبریز


768
از نظر ماير و سالوي مهم‌ترين مؤلفه‌هاي هوش هيجاني عبارت‌اند از: 1. آگاهي انسان از عواطف و ...


716
طی یک نظرسنجی از یک دانشجوی ورودی جدید و یک دانشجوی ترم آخری خواسته شد. که با دیدن هر کدام از ...


388
نرگس آباده - - نرگس آباده ... پاورقی ها: 1- مروج الذهب، (همراه با پاورقی‌های ابن اثیر)، جلد 9 ...


899
ژن عامل رویش دندان كشف شد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]