568
قدر ظاهری (به انگلیسی: apparent magnitud)، مقیاسی عددی از روشنایی ستارگان از دید ناظر در زمین است.


832
مقیاس قدر ستارگان مقیاسی که اخترشناسان امروزی بکار می‌برند، به روش یونانیان شبیه است.


393
در محاسبه قدر مطلق ستارگان برای حذف اثر فاصله فرض می ... قدر مطلق را با M و قدر ظاهری را با m ...


479
قدر ظاهری : Apparent Magnitude: قدر ظاهری اجرام سماوی که با نماد m نشان داده می شود معیاری برای بیان ...


572
هر ستاره ای بسته به نوع خود دارای مقدار درخشندگی است که در نجوم آن را به عنوان قدر ظاهری ...


908
قدر ظاهری هنگامی که به ستارگان درخشان در آسمان شب می‌نگریم، برخی از بقیه درخشانترند.


239
قدر مطلق ستارگان "قدر ظاهری" یک ستاره هم به روشنایی ذاتی آن ستاره و هم به فاصله‌ای که آن ...


868
قدر ظاهری ستارگان . با شمارش ستاره ها در بخش های مشخصی از برخی از صورت های فلکی, ...


948
این ثبات ظاهری مکان ستارگان موجب ... سنجش لگاریتمی از روشنایی ستارگان ، اگر قدر یک ستاره ...


409
قدر ظاهری و مطلق ستاره . زمان : ۱۳۹۴/۸/۲۷،‏ ۲۲:۲۳ ; نمایش : ۱٬۵۹۳ دفعه ; موضوع : ...


93
قدر ظاهری و مطلق ستاره . زمان : ۱۳۹۴/۸/۲۷،‏ ۲۲:۲۳ ; نمایش : ۱٬۵۹۳ دفعه ; موضوع : ...


163
قدر ظاهری هنگامی که به ستارگان درخشان در آسمان شب می‌نگریم، برخی از بقیه درخشانترند.


299
ظاهر و واقعیت «قدر ظاهری» در واقع مقدار عددی روشنایی رسیده از ستاره به چشم ما است اما چون ...


494
قدر ظاهری (به انگلیسی ... مقادیر صفر و منفی قدر ظاهری بیست ستاره ای که بدوا ستارگان قدر اول به ...


887
... از ۱۸۹۰ تا ۱۹۸۹نشان می‌دهند که در این مدت قدر ظاهری این ستاره مقدار قابل‌توجهی کاهش ...


391
روشنی ظاهری ستارگان ... روش تعیین قدر ستارگان از طریق رصد نسبتاً ساده است، با داشتن تجزبه ...


148
قدر مطلق با نشانه M که معیاری ... اگر m قدر ظاهری ... قدر مطلق ستارگان عموما بین 10-تا 17+ می باشد ...


929
ظاهری درجه قدر; ... از نظر روشنایی [قدر] ظاهری رتبه بندی [قدر] ستارگان چنین ...


615
مقاله‌ای برای آشنایی دستگاه قدر ستارگان. ... یکی قدر ظاهری که با m vis نشان داده می‌شود و ...


879
مطالب جالب - روشنی یا قدر ظاهری ستارگان - کاری کنیم پیش از آن کز ما نیاید هیچ کار!