924
نحوه کشته شدن قاتلین کربلا که در این جدول ذکر شده ... بوسه مي زنيم بر شمشير مختار كه قصاص كرد ...


82
عاقبت قاتلان شهدای کربلا/ ... نامش در سـیـاهـه قـصـاص ... قاتلین و دشمنان حسین علیه ...


27
چگونگی قصاص قاتلین امام حسین توسط مختار ثقفی + ... نقش وی در کربلا: سرانجام و چگونگی ...


545
shiamuslims - قیام مختار بن ابوعبید ثقفی و قصاص قاتلین 72 تن شهید دشت کربلا - shiamuslims


842
عاقبت قاتلین امام حسین ... چهره سفاک و حاکم کوفه و مسئول همه جنایاتی که در کربلا که نسبت به ...


163
... كل نیروهاى یزید در كربلا و از جمله كسانى بود كه نامش در سـیـاهـه قـصـاص شـونـدگـان قـرار ...


356
14 ربیع الثانی سال 66 هجری قمری با گذشت پنج سال از دهم محرم سال 61 هجری فردی به نام مختار ثقفی ...


639
نقش وی در کربلا: ... محمد بن اشعث بن قیس که از قاتلین امام ... امام حسین ، قصاص ...


212
... را چگونه قصاص کرد + ... نقش وی در کربلا: ... چون محمد بن اشعث بن قیس که از قاتلین امام ...


591
... عاقبت عاملین حادثه کربلا ... انتقام از قاتلین امام ... قصاص مجرمین صحنه کربلا ...


679
... قصاص قاتلین خون شهدای کربلا بپردازد اما در روند دشمنی با مختار به جایی می رسد که در کنار ...


399
ـ قصاص قاتلین شهدای کربلا مطلوب است اما آنچه اتفاق افتاد و آنچه مورخان در مورد مختار ...


984
او فرمانده کل نیروهاى یزید در کربلا و از جمله کسانى بود که نامش در سـیـاهـه قـصـاص ...


38
نقش وی در کربلا: ... بن اشعث بن قیس که از قاتلین ... قاتلان کربلا ، نحوه قصاص ...


177
... را چگونه قصاص کرد + ... وی در کربلا: ... افرادی چون محمد بن اشعث بن قیس که از قاتلین امام ...


372
نقش وی در کربلا: ... محمد بن اشعث بن قیس که از قاتلین امام ... قاتلان ، قصاص ، ...


949
قصاص قاتلین فریدون ... و صادق کچل که از قاتلین فریدون خسرو اهرستانی ... بازگشت از کربلا.


327
حکم قصاص قاتلین محمد ... قاتل بی‌رحمی که نامزد خود را کشته بود، حکم قصاص عجیبی در ازای جرمش ...


322
... را چگونه قصاص کرد + ... نقش وی در کربلا ... افرادی چون محمد بن اشعث بن قیس که از قاتلین امام ...


801
... را چگونه قصاص ... نقش وی در کربلا: ... افرادی چون محمد بن اشعث بن قیس که از قاتلین امام ...