910
... مصطفی محمودی، منتقد تیاتر و مدرس دانشگاه با حکم دکتر سعید اسدی دبیر سی و چهارمین جشنواره ...


58
... دبیر جشنواره، مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی به ... عمومی. دیوار ... جشنواره تئاتر فجر ...


628
... تئاتر فجر" در جشنواره تئاتر ... مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی ... برگزار شد. ...


309
مصطفی محمودی، مدیر روابط ... مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی ... دبیر جشنواره مقرر شد که ...


632
مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره تیاتر فجر شد . ... مصطفی محمودی ... مدیر بخش روابط عمومی ...


78
فجر را سی تئاتر 6 paris ...


350
مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره تیاتر فجر شد . ... مصطفی محمودی ... مدیر بخش روابط عمومی ...


910
... اطلاعات کامل از مصطفی محمودی به نقل از ... عمومی از انجمن بین‌المللی روابط عمومی ...


894
مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره تیاتر فجر شد . ... مصطفی محمودی ... مدیر بخش روابط عمومی ...


106
... اجرایی جشنواره و مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر با حضور در ... تمدید شد


988
مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره تیاتر فجر شد . ... مصطفی محمودی ... مدیر بخش روابط عمومی ...


11
... اطلاعات کامل از مصطفی محمودی به نقل از ... عمومی از انجمن بین‌المللی روابط عمومی ...


638
مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره تیاتر فجر شد . ... مصطفی محمودی ... مدیر بخش روابط عمومی ...


437
مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره تیاتر فجر شد . ... مصطفی محمودی ... مدیر بخش روابط عمومی ...


134
... اجرایی جشنواره و مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر با حضور در ... تمدید شد


121
... بخش و مصطفی محمودی پس ... - مدیر روابط عمومی دومین ... خواهد شد. دبیر جشنواره تئاتر ...


808
روابط عمومی: ... نو با حضور مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی ... #جشنواره_فجر #جشنواره_تیاتر ...


318
تیوال، شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ. گفتگو، اخبار، اطلاعات کامل تئاترها،‌ فیلم‌ها، کنسرت‌ها ...


590
... و ششمین جشنواره استانی تئاتر فجر ... تئاتر فجر فارس اعلام شد ... روابط عمومی ...


272
... جشنواره تئاتر فجر ... از روابط عمومی سی ... دوم شد و مقام نخست جشنواره به ...