57
... برگزاری نشست خبری استاندار جدید در ... جدید قزوین برگزار می شود ... در محل برگزار می ...


202
قزوین-ایرنا- مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین از برگزاری نشست خبری استاندار جدید در ...


301
... قزوین از برگزاری نشست خبری استاندار جدید در هفته ... جدید قزوین برگزار می شود .


194
استاندار قزوین ... استان قزوین :همزمان با سال جدید دیدار با ... مدارس استان قزوین برگزار می شود.


104
... فریدون همتی استاندار قزوین به ... مختلف برگزار می‌کند ... قزوین رصد می‌شود;


487
نشست خبری استاندار جدید قزوین برگزار می شود ... همتی استاندار جدید قزوین به ... خبری; درباره ...


539
نشست خبری سرپرست ... فردا یکشنبه برگزار می‌شود. ... رئیس جمهوری در قزوین افتتاح می شود - ...


179
نشست خبری استاندار. ... جدید ترین گزارشات ... سفر دکتر صالحی به قزوین.


876
... منظم برگزار شود. استاندار قزوین ... برداشته می‌شود; نشست علمی ... خرداد برگزار می شود .


70
بازار داغ شایعات برای استاندار جدید قزوین. ... ثمر نشست و ... که قزوین را نیز شامل می‌شود. ...


659
نشست خبری استاندار جدید قزوین برگزار می شود ... همتی استاندار جدید قزوین به ... خبری; درباره ...


326
نشست خبری سرپرست ... فردا یکشنبه برگزار می‌شود. ... رئیس جمهوری در قزوین افتتاح می شود - ...


80
نشست خبری استاندار. ... جدید ترین گزارشات ... سفر دکتر صالحی به قزوین.


419
... منظم برگزار شود. استاندار قزوین ... برداشته می‌شود; نشست علمی ... خرداد برگزار می شود .


769
بازار داغ شایعات برای استاندار جدید قزوین. ... ثمر نشست و ... که قزوین را نیز شامل می‌شود. ...


229
... مراسم معارفه استاندار جدید خراسان شمالی اوایل هفته آینده برگزار می شود. ... نشست هیئت ...


57
... وزیر کشور برگزار می‌شود. ... برگزار می‌شود، استاندار جدید ... نشست خبری ...


662
یکصد و هشتمین نشست خبری ... با حضور اهالی رسانه برگزار می‌شود. ... هشدار رئیس جمهوری جدید ...


985
... نشست خبری و مطبوعاتی فریدون همتی استاندار جدید قزوین ... نشست خبری در حالی برگزار شد ...


289
قزوین; گلستان ... برگزار می‌شود نشست صمیمی و ... شد نشست خبری و صمیمانه استاندار با رسانه ...