344
امیر عباس هویدا; نخست‌وزیر ایران; مشغول به کار ۶ بهمن ۱۳۴۳ – ۱۶ مرداد ۱۳۵۶: در زمانِ


971
بهائیت دینی است که میرزا حسین‌علی نوری ملقب به بهاءالله در قرن ۱۹ میلادی در ایران بنیان ...