931
کانال سوئز ... پادشاه بزرگ هخامنشی هنگامی ... را با یاری مهندسان ایرانی که از زمان ...


409
داریوش بزرگ و حفر کانال سوئز ... بر پایه ی فرهنگ ایرانی تا سده ... شده توسط داریوش با ...


788
داریوش بزرگ، سومین پادشاه ... مهندسین ایرانی به ... فرمان ساخت کانال سوئز توسط ...


590
... دوم، دومین پادشاه ... کانال سوئز را ... دوگانه ایرانی و مصری، و نیز ...


514
چگونگی ساخت کانال سوئز توسط ... در سال 498 کار نخستین کانال سوئز به ... کوروش بزرگ ، دومین پادشاه ...


823
... دوم، دومین پادشاه ... و ساخت کانال سوئز در مصر ... ها در جامه ایرانی و در ...


445
داریوش بزرگ، سومین پادشاه قدرتمند ... احداث کانال سوئز. ... اولیه ای که توسط ایرانی ها ...


425
داریوش اول پادشاه ... بریتانیا به زودی کنترل نظامی و مالی کانال سوئز ... گردآوری توسط ...


303
امروزه کمتر کسی در جهان پیدا می‌شود که نام کانال سوئز را ... توسط مون ... پادشاه سلسله‌ی ...


608
3 هفته قبل نماد ورساچه و نماد چلیپا پرچم اس اس آلمان ریشه ایرانی ... کانال سوئز. ... پادشاه ...


460
امروزه کمتر کسی در جهان پیدا می‌شود که نام کانال سوئز را ... توسط مون ... پادشاه سلسله‌ی ...


751
3 هفته قبل نماد ورساچه و نماد چلیپا پرچم اس اس آلمان ریشه ایرانی ... کانال سوئز. ... پادشاه ...


927
... داد.حفر کانال سوئز بدست ... تني توسط ... ایرانی کانال سوئز می‌باشد که ...


653
ایجاد کانل سوئز توسط ... خشایارشا پادشاه سلسله ایرانی ... و ناوگان ایرانی از همان کانال به ...


375
ابوریحان بیرونی و کانال سوئز . ... [ و زبانشان هم شعبه ای از زبان های ایرانی و رسوم و اعیادشان ...


970
ابوریحان بیرونی و کانال سوئز .


570
مردم این ناحیه شعبه‌یی از اقوام آریایی ایرانی بودند و ... ء کانال سوئز ... فارسی توسط ...


310
هیات مدیریت کانال سوئز اعلام ... های نظامی ایرانی از کانال سوئز ... توسط مصر پس از ...


157
درس تیرداد پادشاه ... ایرانی کانال سوئز می‌باشد که ... که در سال 1869 توسط مون ...


33
... سپس نقش کانال سوئز در ... سوئز در منابع ایرانی. ... به مسافرت پادشاه اطریش به ...