802
35 درصد ناوگان تاکسیرانی کشور فرسوده است; 40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ...


812
کلیپ دختر و پسر در تاکسی تبریز. ... در تاکسي و سلب آزادی از آن ها برای کسب پول، به ۱۵ سال ...


158
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


411
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


98
صفحه ویژه سفر رئیس جمهور به تبریز. صفحه ویژه نیمه شعبان. صفحه ویژه رحلت امام و قیام 15 ...


990
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


448
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... رقم چهار هزار و 430 دستگاه 15 تا 20 سال عمر دارد.


258
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


98
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


174
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


570
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


676
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


275
کرایه تاکسی 15 درصد ... لوکس از 30 درصد ناوگان تاکسیرانی ; ... تاکسی با عمر بالای 10 سال ...


742
... سازمان تاکسیرانی و ... هر بخش این ناوگان وظایف خاص خود را دارد و مبتنی بر این ...


92
ارتقای رتبه شتاب علمی کشور از 15 به یک در چهار سال ... عمر بالای ... ناوگان تاکسیرانی تبریز ...


154
... نوسازی ناوگان تاکسیرانی از ... با عمر بالای ۱۰ سال تا ... هست که 15 سال سابقه ...


545
وی درباره میانگین عمر ناوگان تاکسیرانی ... سال قبل/ ساماندهی 40 هزار ... 15 درصد از ...


574
... نوسازی ناوگان تاکسیرانی انجام ... هزینه بالای باطری ... از ۳۰ سال عمر دارد ، در ...


825
... بلند مدت 15 درصد است که ... و نوسازی ناوگان تاکسیرانی خمینی شهر ... بالای 40 درصد بود و ...


402
نوسازی 40 درصد ... ناوگان تاکسیرانی کشور در ... و تا پایان سال ۵۰ هزار ...