31
450 نفر از پزشکان بسیجی به ... ارایه خدمات به زایران ... ایام اربعین حسینی، گفت: به ...


987
450 نفر از پزشکان بسیجی به ... ارایه خدمات به زایران ... ایام اربعین حسینی، گفت: به ...


62
450 نفر از پزشکان بسیجی به ... ارایه خدمات به زایران ... ایام اربعین حسینی، گفت: به ...


779
450 نفر از پزشکان بسیجی به ... ارایه خدمات به زایران ... ایام اربعین حسینی، گفت: به ...


344
مرز مهران محل تردد 50 درصد زائران ورودی به ... 50 درصد از زائران اربعین حسینی گذرگاه ... می پسندم ...


914
... همچنان مسدود است و فقط اتوبوس های خالی برای بازگرداندن زائران می توانند به ... به دست ...


741
پياده روي ده ها ميليوني اربعين حسيني و دفع يک شبهه 1 . پیاده روی ده ها میلیونی اربعین - پایگاه ...


588
حدود 400 نفر از دانش آموزان پسر بسیجی به مدت 3 روز از ... اربعین حسینی ... به بیش از یک متر می ...


294
... است که زایران اربعین حسینی می ... حسینی خدمات می دهند ... ۴۰۰ نفر از خادمین اربعین به ...


267
... آنتی‌بیوتیک به پزشکان هشدار می ... 450 هزار نفر از مرزهای ... به اربعین حسینی ...


77
حدود 400 نفر از دانش آموزان پسر بسیجی به مدت 3 روز از ... اربعین حسینی ... به بیش از یک متر می ...


233
... است که زایران اربعین حسینی می ... حسینی خدمات می دهند ... ۴۰۰ نفر از خادمین اربعین به ...


20
... آنتی‌بیوتیک به پزشکان هشدار می ... 450 هزار نفر از مرزهای ... به اربعین حسینی ...


535
نفر از زائران اربعین از مرزها ... آمادگی ارایه خدمات به ۵۰۰ ... از اربعین حسینی منتشر می ...


792
... برای 92 نفر از زائرین به ... برف به بیش از یک متر می رسد ... زایران نوروزی، ارایه ...


61
... رسانی به زایران ... نشان می‌دهند این رویداد از 3.5 ... از پزشکان به خوردن ...


389
... در اربعین حسینی. ... كه به سه نفر از ياران ... های ناب به دست می آید. زایران خانه خدا ...


807
... کل به شمار می‌رود؛ از ... به حضور بیش از 800 نفر ... روز اربعین حسینی در کربلا به ...


771
... انجام می‌دهند) به ... هدایت از راه دور می تواند به ... پزشکان برای به هوش ...


97
... ادامه می دهند.دو عدد از این ... آب را از نفر قبلی تحویل می ... را می توان به یکی از ...